หน้าแรก

**คำแนะนำ**

เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ คลินิกเวชกรรมหมอรุ่งเรือง

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ ขอรับบริการกายบำบัด ในวันจันทร์ - ศุกร์ กรุณามาพบแพทย์หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ (กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า) กรุณามาพบแพทย์ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องรอคิวตรวจนาน แพทย์ไม่สามารถระบุเวลารักษาในคนไข้แต่ละรายได้ เพราะอาการเจ็บป่วยของคนไข้นั้น เป็นหนัก - เบาไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยอาการ และให้การรักษา แพทย์ต้องให้การรักษาอย่างดีที่สุดในคนไข้ทุกราย ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถระบุเวลา จึงขอให้ท่านผู้รับบริการตรวจรักษา เข้าใจในเหตุผลข้อนี้

ดังนั้น จึงขออธิบายขั้นตอนการเข้ารับการรักษา ณ คลินิกเวชกรรมหมอรุ่งเรือง ไว้ที่นี้ด้วย

1. ติดต่อที่เคาท์เตอร์รับผู้ป่วย  ถ้าเป็นคนไข้ใหม่ กรุณาทำประวัติคนไข้ใหม่ ที่เคาท์เตอร์ติดต่อด้านหน้าห้องตรวจ โดยกรอกประวัติคนไข้ให้ครบถ้วน (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) รวมถึงโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ประวัติการรักษาจากที่อื่น (เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคและจ่ายยาให้กับคนไข้เอง) ในกรณีที่เป็นคนไข้เก่า กรุณาเขียนชื่อ - สกุล ให้ชัดเจนด้วยลายมือที่อ่านง่าย ลงบนกระดาษสีขาวใบเล็กที่หน้าเคาท์เตอร์ 
2. จากนั้นยื่นใบประวัติ/ใบเขียนชื่อ (สำหรับคนไข้เก่า) ให้เจ้าหน้าที่ในเคาท์เตอร์ และรอเจ้าหน้าที่สอบถามอาการเบื้องต้นสักครู่

  - ผู้ป่วยโรคทั่วไป และผู้ป่วยที่ไม่ประสงค์ทำกายบำบัด (ไข้หวัด เบาหวาน ความดัน เก๊าท์ และอื่นๆ) กรุณารับบัตรคิวซึ่งมีอักษร “ท” อยู่บนบัตร (ผู้ป่วยทั่วไปจะไม่ต้องรอคิวตรวจนาน เพราะตรวจแยกคิวกับผู้ป่วยกายภาพฯ) 
  - สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ทำกายบำบัดองค์รวม (ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคข้อกระดูก กระดูกทับเส้น ฯลฯ) ขอความกรุณารับ บัตรคิวที่มี “ตัวเลข”อยู่บนบัตร เพื่อรอคิวทำกายภาพฯ

*ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคกระดูก (โรคข้อกระดูก กระดูกทับเส้น ฯลฯ) ไม่ประสงค์จะทำกายบำบัด ก็สามารถขอรับบัตรคิวเป็นคนไข้ทั่วไปได้ เพื่อรอตรวจรักษาอย่างเดียวโดยไม่ทำกายบำบัด

3. นั่งรอคิวเรียกชื่อในบริเวณที่นั่งรอตรวจ เพื่อเข้ารับบริการตรวจรักษาต่อไป

4. เข้ารับบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพหลังจากการรักษา

5. นั่งรอเรียกชื่อในบริเวณที่นั่งรอตรวจ เพื่อชำระเงินค่าบริการ และรับยา

คลินิกเวชกรรมหมอรุ่งเรือง

ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตั้งอยู่ที่ 10 ซ.คลินิกหมอรุ่งเรือง (ตรงข้ามซอยสมประสงค์) ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมฯ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร.08-1149-4777,02-581-5635 
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 16.00 - 19.30 น. วันอาทิตย์รับบัตร 07.30 - 12.00 น.
วันเสาร์หยุดทำการ
โปรดโทรสอบถามล่วงหน้าทุกครั้งว่าคลินิคปิดหรือไม่เนื่องจากคุณหมออาจติดราชการด่วน

dr.rungrueng.clinic@gmail.com