หน้าแรก บริการการแพทย์

บริการการแพทย์

คลินิกเวชกรรมหมอรุ่งเรือง
"รักษาผู้ป่วยด้วยจรรยาบรรณดุจญาติ"
ตรวจรักษา : โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อระบบประสาท อัมพฤกต์ อัมพาต เบาหวาน ความดัน
โรคเด็ก สุขภาพจิต ฉีดวัคซีน ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง
โรคระบบ หู คอ จมูก รักษาในแนวทางผสมผสานและดูแลสุขภาพองค์รวม
ตรวจสุขภาพ : โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจเลือด : โดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ได้รับรองด้วยระบบ ISO 9002 (PRO LAB)
ให้การรักษาในลักษณะผสมผสานแบบองค์รวม
(Holistic Integration Treatment : Physical, Psychological, Social and Spiritual Health)
ในแนวทางการรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ
ตามหลักวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน และการแพทย์ทางเลือก
"เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและครอบครัว"

คลินิกเวชกรรมหมอรุ่งเรือง

ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตั้งอยู่ที่ 10 ซ.คลินิกหมอรุ่งเรือง (ตรงข้ามซอยสมประสงค์) ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมฯ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร.08-1149-4777,02-581-5635 
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 16.00 - 19.30 น. วันอาทิตย์รับบัตร 07.30 - 12.00 น.
วันเสาร์หยุดทำการ
โปรดโทรสอบถามล่วงหน้าทุกครั้งว่าคลินิคปิดหรือไม่เนื่องจากคุณหมออาจติดราชการด่วน

dr.rungrueng.clinic@gmail.com